carp fishing- “Mahin knot”- przypon strzałowy

Mahin knot- przypon strzałowy do łączenia przyponu strzałowego z żyłki z plecionką.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!